باید مردم و جوان‌ها را تشویق به کتاب‌خوانی و نخبگان را تشویق به تولید کتاب کرد و شاید بتوان در محل‌های نمازجمعه در هر شهر، مرکز ارایه و نمایش کتاب‌های خوب و به‌روز و مطلوب ایجاد کرد.(دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، 14 دی94)